KONTAKT MAPA STRONY STRONA GŁÓWNA
POL-AZBEST utylizacja azbestu azbest usuwanie azbestu
Strona główna Oferta Pozostała działalność firmy Decyzje i zezwolenia Akty prawne Dokumenty do pobrania Przydatne informacje Referencje Galeria Kontakt

 

Aktualności

Strona 1 z 9  > >>

Podlaskie samorządy mogą ubiegać się o pieniądze na usuwanie azbestu.
Są dodatkowe pieniądze na usuwanie wyrobów zawierających azbest w Podlaskiem. Rząd przeznaczył na ten cel 11 mln zł. Wystarczy to na zdemontowanie 15-20 tys. ton pokryć dachowych z eternitu. Wnioski mogą zgłaszać gminy, ale ostatecznymi...
23.10.2023
Więcej...
Program z dotacjami dla gmin na usuwanie azbestu będzie przedłużony.
„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, adresowany do samorządów gminnych, będzie przedłużony na lata 2024-2026. W tym okresie jego budżet wyniesie 350 mln zł. To dużo więcej niż dotąd, bo jego dotychczasowy...
23.10.2023
Więcej...

dopłata azbest

Firma POL-AZBEST prowadzi działalność związaną z kompleksowymi
rozwiązaniami w zakresie usuwania wyrobów zawierających AZBESTdopłata azbest

Siedziba Firmy: Białystok, woj. podlaskie

Zakres usług: dopłata azbest

Opis procedury:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/306/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania tok postępowania jest następujący:

·         Złożenie przez Wnioskodawcę do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku zgłoszenie o zamiarze ubiegania się o dotację celową (plik do pobrania).

·         Wpis zgłoszenia przez Organ do rejestru zgłoszeń według kolejności ich wpływu.

·         Zawiadomienie Wnioskodawcy o dokonaniu wpisu zgłoszenia do rejestru zgłoszeń. (zgłoszenia których finansowanie lub dofinansowanie jest niemożliwe ze względu na brak środków finansowych w danym roku budżetowym, będą rozpatrywane w latach następnych).

·         Złożenie przez Wnioskodawcę poprawnie wypełnionego wniosku (plik do pobrania) zawierającego wszystkie informacje wraz z wymaganymi załącznikami w określonym terminie przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, będącej przedmiotem ubiegania się o dotację celową (rozpatrywanie wniosków następuje według daty ich wpływu i kompletności).

·         Podpisanie umowy o udzielenie dotacji

·         Realizacja inwestycji

·         Rozliczenie dotacji

Właściwość miejscowa:

Inwestycje realizowane na terenie Miasta Białegostoku

Efekt załatwienia sprawy:

Udzielenie dotacji

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunlanej
Urząd Miasta Białystok
15-085 Białystok
ul. J. K. Branickiego 9

Wniosek można złożyć:

listownie - na podany wyżej adresosobiście

Termin składania dokumentów:

zgłoszenia: cały rok kalendarzowy

Wnioski: termin złożenia 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o możliwości złożenia wniosku

Czas załatwiania:

do 3 miesięcy od daty złożenia zgłoszenia

Źródło: www.bialystok.pl

Licznik odwiedzin: 258479