KONTAKT MAPA STRONY STRONA GŁÓWNA
POL-AZBEST utylizacja azbestu azbest usuwanie azbestu
Strona główna Oferta Pozostała działalność firmy Decyzje i zezwolenia Akty prawne Dokumenty do pobrania Przydatne informacje Referencje Galeria Kontakt

 

Aktualności

Strona 1 z 4  > >>

Znamy wyniki konkursu Azbest 2017
124 gminy otrzymają łącznie blisko 1,5 mln zł na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Dodatkowo, 3 gminy zrealizują działania informacyjno-promocyjne w zakresie zagrożeń powodowanych kontaktem z azbestem i prawidłowego usuwania wyrobów...
13.05.2017
Więcej...
Miasto Białystok zamierza pozyskać dotację na usuwanie azbestu
Miasto Białystok zamierza pozyskać dotację na usuwanie azbestu. Żeby ją otrzymać, potrzebuje informacji od mieszkańców. Na zgłoszenia białostoczan, zainteresowanych usunięciem azbestu, czekamy do 24 grudnia 2015 roku W związku z możliwością...
01.02.2016
Więcej...

dofinansowanie eternit

dofinansowanie eternitFirma POL-AZBEST prowadzi działalność związaną z kompleksowymi
rozwiązaniami w zakresie usuwania wyrobów zawierających AZBEST

Siedziba Firmy: Białystok, woj. podlaskie

Zakres usług: dofinansowanie eternit

Opis procedury:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/306/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania tok postępowania jest następujący:

·         Złożenie przez Wnioskodawcę do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku zgłoszenie o zamiarze ubiegania się o dotację celową (plik do pobrania).

·         Wpis zgłoszenia przez Organ do rejestru zgłoszeń według kolejności ich wpływu.

·         Zawiadomienie Wnioskodawcy o dokonaniu wpisu zgłoszenia do rejestru zgłoszeń. (zgłoszenia których finansowanie lub dofinansowanie jest niemożliwe ze względu na brak środków finansowych w danym roku budżetowym, będą rozpatrywane w latach następnych).

·         Złożenie przez Wnioskodawcę poprawnie wypełnionego wniosku (plik do pobrania) zawierającego wszystkie informacje wraz z wymaganymi załącznikami w określonym terminie przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, będącej przedmiotem ubiegania się o dotację celową (rozpatrywanie wniosków następuje według daty ich wpływu i kompletności).

·         Podpisanie umowy o udzielenie dotacji

·         Realizacja inwestycji

·         Rozliczenie dotacji

Właściwość miejscowa:

Inwestycje realizowane na terenie Miasta Białegostoku

Efekt załatwienia sprawy:

Udzielenie dotacji

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunlanej
Urząd Miasta Białystok
15-085 Białystok
ul. J. K. Branickiego 9

Wniosek można złożyć:

listownie - na podany wyżej adresosobiście

Termin składania dokumentów:

zgłoszenia: cały rok kalendarzowy

Wnioski: termin złożenia 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o możliwości złożenia wniosku

Czas załatwiania:

do 3 miesięcy od daty złożenia zgłoszenia

Źródło: www.bialystok.pl

Licznik odwiedzin: 143740