KONTAKT MAPA STRONY STRONA GŁÓWNA
POL-AZBEST utylizacja azbestu azbest usuwanie azbestu
Strona główna Oferta Pozostała działalność firmy Decyzje i zezwolenia Akty prawne Dokumenty do pobrania Przydatne informacje Referencje Galeria Kontakt

 

Aktualności

Strona 1 z 5  > >>

Podlaskie: 1,2 mln zł na usuwanie azbestu w 2020 r.
W województwie podlaskim w roku 2020 przeznaczone zostanie 1,2 mln zł na dotacje dla samorządów na usuwanie wyrobów zawierających szkodliwy azbest. Gminy planują swoje projekty. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...
20.05.2020
Więcej...
Informacja dotycząca dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2020 r.
Miasto Białystok zamierza ubiegać się o pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest zaplanowane do realizacji w 2020...
23.01.2020
Więcej...

Oferta - usuwanie azbestu

Demontaż azbestu

- pomoc przy wykonaniu oceny stanu wyrobów zawierających azbest

Właściciel, zarządca budynku lub wieczysty użytkownik, zanim zdecyduje się na usunięcie eternitu / azbestu musi sporządzić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz dokonywać kontroli stanu obiektów i instalacji corocznie lub co 5 lat.

usuwanie azbestu- przygotowywanie dokumentacji formalno-administracyjnej

Przed rozpoczęciem do prac opracowujemy szczegółowy plan związany z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz identyfikujemy jego rodzaj. Wymagane jest zgłoszenie planu prac organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Po zakończeniu prac składamy pisemne oświadczenie o prawidłowości ich wykonania oraz zgodności z przepisami prawa i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Wydajemy kartę przekazania odpadu oraz wystawiamy fakturę VAT (dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania - dotacja azbest, dofinansowanie). Prowadzimy pełen nadzór nad prowadzonymi pracami.

- wykonywanie identyfikacji azbestu oraz jakościowych i ilościowych pomiarów środowiskowych na zawartość azbestu w środowisku oraz miejscu pracy

Przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej OMNIGUARD monitorujemy ciśnienia i podciśnienia w strefie, w której prowadzone są prace przy likwidacji azbestu.

W razie potrzeby dokonujemy pobrania próbek powietrza celem przekazania ich do specjalistycznego laboratorium w celu dokonania badania.

usuwanie azbestu- demontaż wyrobów zawierających azbest

Firma posiada decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami nr: DIS-V.7240.1.15.2011 wydaną przez Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego obowiązującą na terenie całego kraju.

Nasze prace wykonujemy przy zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz specjalistycznego sprzętu, który otrzymał odpowiednie certyfikaty dopuszczające go pracy z azbestem.

- zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest

Odpady zawierające azbest pakowanie są szczelnie w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm oraz specjalnie oznakowanie znakiem ostrzegawczym.

- transport odpadów zawierających azbest

Firma posiada zezwolenie na transport materiałów niebezpiecznych nr: DOS-II.6233.1.17.2011 wydaną przez  Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku obowiązującą na terenie całego kraju.

Posiadamy własne środki transportu o ładowności do 10 ton. Samochód transportowy wyposażony jest w Hydrauliczny Dźwig Samochodowy (HDS).

Zdemontowane materiały zawierające azbest przewożone są do unieszkodliwienia zgodnie z konwencją ADR, dotyczącą przewozu materiałów niebezpiecznych.

Firma zatrudnia doradcę do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Świadectwo nr: 2/WITD_XI/2008

Posiadamy certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy nr: 00343/F2/11

- utylizacja odpadów zawierających azbest

Współpracujemy ze składowiskami materiałów niebezpiecznych, z którymi mamy podpisane stosowne umowy i zezwolenia na deponowanie odpadów zawierających azbest.

 

Nasza firma wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt do pracy z materiałami zawierającymi azbest tj:

  • odkurzacze przemysłowe wyposażone w filtry HEPA, przystosowane do zbierania pyłów azbestowych
  • narzędzia wolnobrotowe z miejscowymi odciągami
  • odpylacze
  • opryskiwacze akumulatorowe
  • folie osłonowe
  • aparatura pomiarowa: Omniguard
  • samochód ciężarowy z HDS
  • legalizowana waga hakowa o udźwigu 6 ton
  • rusztowania

Odpady zawierające azbest nie muszą być już Państwa problemem!

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług naszej Firmy w zakresie:

- demontaż eternitu / azbestu

- zdjęcie eternitu / azbestu

- usuwanie eternitu / azbestu

- transport eternitu / azbestu

- zbieranie eternitu / azbestu

- odbiór eternitu / azbestu

- wywóz eternitu / azbestu

- utylizacja eternitu / azbestu

- dofinansowanie do zdjęcia eternitu / azbestu

- pozyskanie dotacji na usunięcie eternitu /azbestu

serdecznie zapraszamy do kontaktu celem przedstawienia szczegółów oferty oraz dostosowaniem warunków współpracy do Państwa potrzeb.

POL-AZBEST - usuwanie azbestu, dofinansowania azbest.

Licznik odwiedzin: 220535