KONTAKT MAPA STRONY STRONA GŁÓWNA
POL-AZBEST utylizacja azbestu azbest usuwanie azbestu
Strona główna Oferta Pozostała działalność firmy Decyzje i zezwolenia Akty prawne Dokumenty do pobrania Przydatne informacje Referencje Galeria Kontakt

 

Aktualności

Strona 1 z 9  > >>

Podlaskie samorządy mogą ubiegać się o pieniądze na usuwanie azbestu.
Są dodatkowe pieniądze na usuwanie wyrobów zawierających azbest w Podlaskiem. Rząd przeznaczył na ten cel 11 mln zł. Wystarczy to na zdemontowanie 15-20 tys. ton pokryć dachowych z eternitu. Wnioski mogą zgłaszać gminy, ale ostatecznymi...
23.10.2023
Więcej...
Program z dotacjami dla gmin na usuwanie azbestu będzie przedłużony.
„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, adresowany do samorządów gminnych, będzie przedłużony na lata 2024-2026. W tym okresie jego budżet wyniesie 350 mln zł. To dużo więcej niż dotąd, bo jego dotychczasowy...
23.10.2023
Więcej...

usuwanie azbestu

Dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu
15.10.2022

Niedługo rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany dachu pokrytego eternitem. Dzięki nowemu programowi w ramach Krajowego Planu Odbudowy będzie można nie tylko usunąć wyroby, które zawierają azbest z budynków przeznaczonych do produkcji rolniczej, lecz także zastąpić je nowym pokryciem dachowym. Aby otrzymać dofinansowanie, konieczne jest złożenie wniosku. Gdzie i do kiedy można go złożyć? Na jaką kwotę dotacji można liczyć? Sprawdź!

Na polskiej wsi nadal nie brakuje dachów pokrytych eternitem, który zawiera włókna azbestowe. Są one niezwykle szkodliwe dla zdrowia człowieka, gdyż mogą powodować poważne choroby układu oddechowego. Wywołują przede wszystkim tzw. azbestozę, która objawia się dusznościami i uporczywym kaszlem. Azbest powoduje też zapalenie opłucnej, a nawet zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc, opłucnej czy krtani. Dlatego zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, wszyscy właściciele budynków o pokryciu dachowym wykonanym z eternitu są zobowiązani do ich usunięcia do 2032 roku.

Dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu 2022 – dla kogo?

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra rolnictwa, na dofinansowanie z KPO na wymianę dachu z eternitu będą mogli liczyć rolnicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub którym przyznano dopłaty bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dopłatę.

Ponadto rolnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku w gospodarstwie rolnym, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu. Dodatkowo musi mieć nadany numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych. Musi to być również osoba pełnoletnia. Szacuje się, że wsparciem może zostać objętych ok. 80 tys. rolników.  

Ile wynosi dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu?

Dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu wyniesie 40 zł za metr kwadratowy pokrycia dachowego. Jest jednak limit powierzchni. Jaki? Limit powierzchni dachu, który można wymienić z wykorzystaniem wsparcia, to maksymalnie 500 m2. Z wyliczeń wychodzi, że dofinansowanie do wymiany dachu zawierającego azbest wyniesie maksymalnie 20 000 zł na jednego beneficjenta. W przypadku, gdy budynek ma więcej niż 500 m2 pokrycia dachu z eternitu, pozostała powierzchnia pokrycia dachowego musi zostać wymieniona ze środków własnych.   

Dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu 2022 – warunki otrzymania

Z projektu rozporządzenia ministra rolnictwa wynika, że dofinansowanie będzie można przeznaczyć na wymianę dachu pokrytego eternitem i zastąpienie go nowym na budynkach służących do produkcji rolniczej. Warto jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym jest wymiana dachu na całym budynku. Oznacza to, że niedopuszczalne jest, aby tylko na części dachu zostało wymienione pokrycie zawierające azbest, podczas gdy na pozostałej części nadal znajdowałby się eternit.

Aby otrzymać dopłatę do wymiany dachu z eternitu 2022, należy też pamiętać o następujących zasadach:

  • wsparcie udziela się na przedsięwzięcia, które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku;

  • prace związane z wymianą dachu z eternitu nie mogą trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

  • niezależnie od momentu zawarcia umowy beneficjent musi zrealizować przedsięwzięcie nie później niż do 31 grudnia 2025 roku;

  • dofinansowanie obejmuje prace na budynkach służących do produkcji rolniczej.

Dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu – gdzie i od kiedy składać wniosek?   

Czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu jest niewiele. Można to zrobić w terminie od 17 października do 15 listopada 2022 roku. Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyłącznie w formie elektronicznej. W tym celu trzeba będzie skorzystać z formularza udostępnionego przez Agencję na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.  

We wniosku musimy wskazać nasze dane osobowe m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a także NIP oraz REGON. Należy też podać numer identyfikacyjny nadany wnioskodawcy w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Warto też pamiętać o wskazaniu informacji, czy wnioskodawca pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej, a także innych informacji niezbędnych do udzielenia wsparcia niebędących danymi osobowymi.   

Poza tym do wniosku dołącza się również dokumenty i oświadczenia niezbędne do udzielenia wsparcia wymienione w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

Kiedy wypłata dofinansowania do wymiany dachu z eternitu?

Wsparcie będzie wypłacane po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Z kolei rolnicy będą mogli wnioskować o wypłatę zaliczki w wysokości 50 proc. wartości wsparcia. Warunkiem jej wypłaty jest wystąpienie o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem.  

Warto też pamiętać, że w celu otrzymania dotacji, przed zakończeniem przedsięwzięcia rolnik będzie musiał zgłosić w gminie wymienione pokrycie dachowe do utylizacji w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.    

Źródło: https://deccoria.pl/artykuly/artykuly/dofinansowanie-do-wymiany-dachu-z-eternitu-gdzie-skladac-wniosek-ile-wynosi-doplata-poradnik-5-11837
Licznik odwiedzin: 258479