KONTAKT MAPA STRONY STRONA GŁÓWNA
POL-AZBEST utylizacja azbestu azbest usuwanie azbestu
Strona główna Oferta Pozostała działalność firmy Decyzje i zezwolenia Akty prawne Dokumenty do pobrania Przydatne informacje Referencje Galeria Kontakt

 

Aktualności

Strona 1 z 6  > >>

Uzyskaj dotację na usunięcie azbestu
"Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Białegostoku, z inicjatywy Prezydenta Miasta Białegostoku, podjęta została uchwała Numer VI/85/19 Rady Miasta Białystok z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania...
03.07.2022
Więcej...
Podlaskie: 1,2 mln zł na usuwanie azbestu w 2020 r.
W województwie podlaskim w roku 2020 przeznaczone zostanie 1,2 mln zł na dotacje dla samorządów na usuwanie wyrobów zawierających szkodliwy azbest. Gminy planują swoje projekty. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...
20.05.2020
Więcej...

Kontakt

Informacja dotycząca dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2020 r.
23.01.2020

Miasto Białystok zamierza ubiegać się o pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest zaplanowane do realizacji w 2020 roku, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W celu złożenia stosownego wniosku o dofinansowanie wymagane jest przedstawienie wykazu nieruchomości, których właściciele w 2020 r. zamierzają usuwać wyroby zawierające azbest z terenu Białegostoku przy wykorzystaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku.

Jak wynika z „Regulaminu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku” , dostępnego na stronie www.wfosigw.bialystok.pl do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dofinansowane mogą zostać zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Zwracamy się zatem do zainteresowanych o złożenie stosownych informacji według wzoru zamieszczonego poniżej wraz z dokumentacją fotograficzną (w kolorze) obrazującą aktualny stan obiektów z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsc magazynowania azbestu wraz z opisem zawierającym dokładny adres nieruchomości, do 20 stycznia 2020 r. 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia, w przypadku uzyskania dotacji z WFOŚiGW przez Gminę Białystok, może wynieść do 70 % kosztów zadania. Pozostałe koszty pokrywa właściciel nieruchomości korzystający ze środków pozyskanych z dotacji na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

O przyznaniu dotacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 bądź:

  • przekazać za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 (na parterze),
  • przesłać na adres e-mail dgk@um.bialystok.pl
  • przesłać pocztą na adres:

Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 2/2, 15-103 Białystok

 lub

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu: 85 869 6510 (Departament Gospodarki Komunalnej).

Informujemy, że zgodnie z przyjętym przez Polskę planem działań na rzecz kraju wolnego od azbestu, całkowite usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających ten szkodliwy dla zdrowia materiał budowlany ma nastąpić do 2032 roku (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31)).

Źródło: www.bialystok.pl

Licznik odwiedzin: 225350