KONTAKT MAPA STRONY STRONA GŁÓWNA
POL-AZBEST utylizacja azbestu azbest usuwanie azbestu
Strona główna Oferta Pozostała działalność firmy Decyzje i zezwolenia Akty prawne Dokumenty do pobrania Przydatne informacje Referencje Galeria Kontakt

 

Aktualności

<< <  Strona 2 z 9  > >>

Trwa nabór wniosków o dopłaty na wymianę dachu z azbestu. Stawka obowiązuje do limitu powierzchni. Do kiedy ARiMR przyjmuje wnioski?
17 października rozpoczął się nabór dla chętnych na dopłaty do nowego dachu. - Łatwo można skorzystać, będzie to rozliczane ryczałtowo, a działanie jest związane z ochroną środowiska — zapowiadał 14 września wicepremier Henryk Kowalczyk....
19.10.2022
Więcej...
Dopłaty do wymiany dachu z azbestem
ARiMR podała już w jakim terminie będzie przyjmować wnioski na dopłatę do wymiany dachu pokrytego eternitem lub innymi materiałem zawierającym azbest. Niestety, rolnicy będą mieli niespełna miesiąc na złożenie dokumentów. Do kiedy będzie można...
15.10.2022
Więcej...

dotacja eternit

Firma POL-AZBEST prowadzi działalność związaną z kompleksowymidotacja eternit
rozwiązaniami w zakresie usuwania wyrobów zawierających AZBEST

Siedziba Firmy: Białystok, woj. podlaskie

Zakres usług: dotacja eternit

Opis procedury:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/306/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania tok postępowania jest następujący:

·         Złożenie przez Wnioskodawcę do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku zgłoszenie o zamiarze ubiegania się o dotację celową (plik do pobrania).

·         Wpis zgłoszenia przez Organ do rejestru zgłoszeń według kolejności ich wpływu.

·         Zawiadomienie Wnioskodawcy o dokonaniu wpisu zgłoszenia do rejestru zgłoszeń. (zgłoszenia których finansowanie lub dofinansowanie jest niemożliwe ze względu na brak środków finansowych w danym roku budżetowym, będą rozpatrywane w latach następnych).

·         Złożenie przez Wnioskodawcę poprawnie wypełnionego wniosku (plik do pobrania) zawierającego wszystkie informacje wraz z wymaganymi załącznikami w określonym terminie przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, będącej przedmiotem ubiegania się o dotację celową (rozpatrywanie wniosków następuje według daty ich wpływu i kompletności).

·         Podpisanie umowy o udzielenie dotacji

·         Realizacja inwestycji

·         Rozliczenie dotacji

Właściwość miejscowa:

Inwestycje realizowane na terenie Miasta Białegostoku

Efekt załatwienia sprawy:

Udzielenie dotacji

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunlanej
Urząd Miasta Białystok
15-085 Białystok
ul. J. K. Branickiego 9

Wniosek można złożyć:

listownie - na podany wyżej adresosobiście

Termin składania dokumentów:

zgłoszenia: cały rok kalendarzowy

Wnioski: termin złożenia 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o możliwości złożenia wniosku

Czas załatwiania:

do 3 miesięcy od daty złożenia zgłoszenia

Źródło: www.bialystok.pl

Licznik odwiedzin: 244613