KONTAKT MAPA STRONY STRONA GŁÓWNA
POL-AZBEST utylizacja azbestu azbest usuwanie azbestu
Strona główna Oferta Pozostała działalność firmy Decyzje i zezwolenia Akty prawne Dokumenty do pobrania Przydatne informacje Azbest i jego zastosowanie Eternit Rodzaje wyrobów zawierających azbest Zagrożenia zdrowotne azbestu Referencje Galeria Kontakt

 

Aktualności

<< <  Strona 2 z 9  > >>

Trwa nabór wniosków o dopłaty na wymianę dachu z azbestu. Stawka obowiązuje do limitu powierzchni. Do kiedy ARiMR przyjmuje wnioski?
17 października rozpoczął się nabór dla chętnych na dopłaty do nowego dachu. - Łatwo można skorzystać, będzie to rozliczane ryczałtowo, a działanie jest związane z ochroną środowiska — zapowiadał 14 września wicepremier Henryk Kowalczyk....
19.10.2022
Więcej...
Dopłaty do wymiany dachu z azbestem
ARiMR podała już w jakim terminie będzie przyjmować wnioski na dopłatę do wymiany dachu pokrytego eternitem lub innymi materiałem zawierającym azbest. Niestety, rolnicy będą mieli niespełna miesiąc na złożenie dokumentów. Do kiedy będzie można...
15.10.2022
Więcej...

Rodzaje wyrobów zawierających azbest

RODZAJE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wyroby zawierające azbest oraz odpady azbestowe można podzielić w zależności od trwałości i ilości zastosowanego spoiwa wiążącego na: miękkie (łamliwe, kruche) i twarde (niekruche, sztywne).

Wyroby miękkie o gęstości < 1000 kg/m3
Charakteryzują się dużym procentowym udziałem azbestu. Łatwo ulegają uszkodzeniom, powodując duże emisje pyłu azbestu. Najczęściej spotykane są w obiektach przemysłowych (elektrociepłownie, huty). Narażeni na oddziaływanie ich pyłów są pracownicy wykonujący remonty izolacji lub uszczelnień urządzeń z udziałem azbestu.

Wyroby miękkie to m.in.:
- sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego azbestu),
- płyty i uszczelki kinkieryt (typu Gambit, Polonit), stosowane w ciepłownictwie na złączach rur, zaworów z gorącą wodą lub parą,
- płaszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie,
- płyty i tektury miękkie (stosowane w izolacjach ognioochronnych),
- płyty ognioochronne typu „PYRAL" produkcji czechosłowackiej lub „SOKALIT" produkcji NRD, zawierające ok. 30 - 50% azbestu (służą do okładzin ognioochronnych konstrukcji budynków oraz jako sufity podwieszane o podwyższonej odporności na ogień, także jako materiał do klap przeciwpożarowych i przeciwdymnych),
- natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne zabezpieczenie stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji niesztywnej (np. budynki przemysłowe, biurowe)

Wyroby twarde o gęstości > 1000 kg/m3
Są to najpowszechniej występujące w krajowym budownictwie wyroby zawierające azbest. Charakteryzują się dużym stopniem zwięzłości, dużym udziałem spoiwa (najczęściej jest nim cement), niską procentową zawartością azbestu (ok. 5% w płytach płaskich lignocementowych modyfikowanych, 12-13% w płytach płaskich i falistych azbestowo-cementowych i ok. 20% w rurach azbestowocementowych).
W przeciwieństwie do wyrobów miękkich, przez długi okres pozostają wyrobami emitującymi małe ilości pyłu azbestu. Można je więc uważać za mniej groźne w użytkowaniu oraz podczas prac remontowych od wyrobów miękkich. Mniej groźne są też ich odpady. Emisja pyłu azbestu może powstawać podczas uszkodzeń mechanicznych, np. przy piłowaniu lub szlifowaniu szybkoobrotowymi narzędziami elektrycznymi, nie wyposażonymi w miejscowe odciągi pyłu. Do emisji pyłu dochodzi także w trakcie trwania destrukcji, np. emitują go stare płyty pokryć dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej. Wówczas zanieczyszczony jest też grunt w bezpośrednim sąsiedztwie rynny odprowadzającej wodę opadową.

Wyroby twarde to m.in.:
- płyty azbestowo-cementowe faliste / eternit,
- płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane,
- płyty azbestowo-cementowe KARO,
- płyty warstwowe PW3/A i podobne,
- rury azbestowo-cementowe,
- złącza, listwy, gąsiory wykonane z azbestocementu,
- płaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie.

Źródło: pip.gov.pl

Licznik odwiedzin: 244613