KONTAKT MAPA STRONY STRONA GŁÓWNA
POL-AZBEST utylizacja azbestu azbest usuwanie azbestu
Strona główna Oferta Pozostała działalność firmy Decyzje i zezwolenia Akty prawne Dokumenty do pobrania Przydatne informacje Referencje Galeria Kontakt

 

Aktualności

<< <  Strona 2 z 5  > >>

Znamy wyniki konkursu Azbest 2017
124 gminy otrzymają łącznie blisko 1,5 mln zł na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Dodatkowo, 3 gminy zrealizują działania informacyjno-promocyjne w zakresie zagrożeń powodowanych kontaktem z azbestem i prawidłowego usuwania wyrobów...
13.05.2017
Więcej...
Miasto Białystok zamierza pozyskać dotację na usuwanie azbestu
Miasto Białystok zamierza pozyskać dotację na usuwanie azbestu. Żeby ją otrzymać, potrzebuje informacji od mieszkańców. Na zgłoszenia białostoczan, zainteresowanych usunięciem azbestu, czekamy do 24 grudnia 2015 roku W związku z możliwością...
01.02.2016
Więcej...

Oferta - usuwanie azbestu

Demontaż azbestu

- pomoc przy wykonaniu oceny stanu wyrobów zawierających azbest

Właściciel, zarządca budynku lub wieczysty użytkownik, zanim zdecyduje się na usunięcie eternitu / azbestu musi sporządzić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz dokonywać kontroli stanu obiektów i instalacji corocznie lub co 5 lat.

usuwanie azbestu- przygotowywanie dokumentacji formalno-administracyjnej

Przed rozpoczęciem do prac opracowujemy szczegółowy plan związany z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz identyfikujemy jego rodzaj. Wymagane jest zgłoszenie planu prac organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Po zakończeniu prac składamy pisemne oświadczenie o prawidłowości ich wykonania oraz zgodności z przepisami prawa i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Wydajemy kartę przekazania odpadu oraz wystawiamy fakturę VAT (dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania - dotacja azbest, dofinansowanie). Prowadzimy pełen nadzór nad prowadzonymi pracami.

- wykonywanie identyfikacji azbestu oraz jakościowych i ilościowych pomiarów środowiskowych na zawartość azbestu w środowisku oraz miejscu pracy

Przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej OMNIGUARD monitorujemy ciśnienia i podciśnienia w strefie, w której prowadzone są prace przy likwidacji azbestu.

W razie potrzeby dokonujemy pobrania próbek powietrza celem przekazania ich do specjalistycznego laboratorium w celu dokonania badania.

usuwanie azbestu- demontaż wyrobów zawierających azbest

Firma posiada decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami nr: DIS-V.7240.1.15.2011 wydaną przez Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego obowiązującą na terenie całego kraju.

Nasze prace wykonujemy przy zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz specjalistycznego sprzętu, który otrzymał odpowiednie certyfikaty dopuszczające go pracy z azbestem.

- zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest

Odpady zawierające azbest pakowanie są szczelnie w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm oraz specjalnie oznakowanie znakiem ostrzegawczym.

- transport odpadów zawierających azbest

Firma posiada zezwolenie na transport materiałów niebezpiecznych nr: DOS-II.6233.1.17.2011 wydaną przez  Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku obowiązującą na terenie całego kraju.

Posiadamy własne środki transportu o ładowności do 10 ton. Samochód transportowy wyposażony jest w Hydrauliczny Dźwig Samochodowy (HDS).

Zdemontowane materiały zawierające azbest przewożone są do unieszkodliwienia zgodnie z konwencją ADR, dotyczącą przewozu materiałów niebezpiecznych.

Firma zatrudnia doradcę do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Świadectwo nr: 2/WITD_XI/2008

Posiadamy certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy nr: 00343/F2/11

- utylizacja odpadów zawierających azbest

Współpracujemy ze składowiskami materiałów niebezpiecznych, z którymi mamy podpisane stosowne umowy i zezwolenia na deponowanie odpadów zawierających azbest.

 

Nasza firma wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt do pracy z materiałami zawierającymi azbest tj:

  • odkurzacze przemysłowe wyposażone w filtry HEPA, przystosowane do zbierania pyłów azbestowych
  • narzędzia wolnobrotowe z miejscowymi odciągami
  • odpylacze
  • opryskiwacze akumulatorowe
  • folie osłonowe
  • aparatura pomiarowa: Omniguard
  • samochód ciężarowy z HDS
  • legalizowana waga hakowa o udźwigu 6 ton
  • rusztowania

Odpady zawierające azbest nie muszą być już Państwa problemem!

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług naszej Firmy w zakresie:

- demontaż eternitu / azbestu

- zdjęcie eternitu / azbestu

- usuwanie eternitu / azbestu

- transport eternitu / azbestu

- zbieranie eternitu / azbestu

- odbiór eternitu / azbestu

- wywóz eternitu / azbestu

- utylizacja eternitu / azbestu

- dofinansowanie do zdjęcia eternitu / azbestu

- pozyskanie dotacji na usunięcie eternitu /azbestu

serdecznie zapraszamy do kontaktu celem przedstawienia szczegółów oferty oraz dostosowaniem warunków współpracy do Państwa potrzeb.

POL-AZBEST - usuwanie azbestu, dofinansowania azbest.

Licznik odwiedzin: 158197